Mišíkova 256
031 05 Liptovský Mikuláš, Slovensko
421904182300
421902200180
liptov@atour.sk
info@apartmanylenko.sk

Aktuality z regiónu


Tip na výlet – Archeologický Skanzen Havránok

SLOVENSKO – Archeoskanzen Havránok je najvýznamnejšia archeologická lokalita na Liptove.

 

Nachádza sa v blízkosti vodnej nádrže Liptovská Mara (okres Liptovský Mikuláš) na vŕšku Úložisko.

V súvislosti s budovaním vodného diela Liptovská Mara prebieha od šesťdesiatych rokov 20. storočia systematický archeologický výskum zasiahnutého územia. Na denné svetlo vyniesol to, čo bolo dlhé storočia pred zrakmi zvedavého súčasníka ukryté pod zemou.

Liptovské brehy Váhu obývali ľudia už na samom úsvite dejín. Trpezlivá práca archeológov odkryla to, čo po sebe zanechali ľudia doby železnej a rímskej. Tieto miesta zaznamenali svoj najväčší rozmach počas keltského osídlenia.

Boli tu objavené zvyšky spaľovaných obiet (obilie, šperky) a v studni kosti siedmich ľudí, pravdepodobne obetí náboženských rituálov. V 11. až 15. storočí tu stál slovanský drevený hrádok opevnený palisádami. Stavby obydliaobetiskápec a rôzne predmety boli čiastočne rekonštruované a tvoria archeologické múzeum v prírode. Ďalej sa tu nachádzajú rekonštrukcie keltských stavieb, rekonštruovaná latenská hradba a brána, stredoveká obranná priekopa, most, dláždené nádvorie a suterén drevenej, obytnej veže.

Skanzen Havránok - Ubytovanie Liptov, Apartmány Lenko

Mnohé jeho objekty, ktoré tvoria časť rekonštruovanej keltskej osady, si vyžadujú rozsiahlu opravu. Správca areálu – Liptovské múzeum v Ružomberku nemá na ne dostatok peňazí. Múzeum zo svojich prevádzkových nákladov v súčasnosti poupravovalo prístupovú cestu do skanzenu Keltov, ktorý sa nachádza na miestach archelogickej lokality. Okrem toho obnovili keltský most, počas letných ochranárskych táborov chystajú tiež opraviť poškodenú strážnu vežu, vyčistiť od buriny a náletov drevín okolie objektov, doplniť chýbajúce orientačné tabule.

Skanzen Havránok - Ubytovanie Liptov, Apartmány Lenko

Archeologická lokalita Havránok je od roku 1991 národnou kultúrnou pamiatkou a pre verejnosť je sprístupnená vyše desať rokov.

 

 

 

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *